1) Volterra – Antefisse templari scoperte nell’Arce Volterrana (L. Consortini) (Tav. XXV), p. 4392)