A) Storia – Archeologia – Religione (Bianchi Bandinelli, Laviosa Zambotti, Maetzke, Mansuelli, Neppi Modona) – B) Lingua – Epigrafia Battisti), p. 469