F. Von Duhn, Dante e la lupa capitolina (Tav. I), p. 9