G. FISCHETTI – I tripodi di Vulci (Tavv. I-IV) , p. 9