G. Pasquali, V. Bertoldi, A. Oliva, Fr. Ribezzo, p. 493