Rassegna degli scavi e delle scoperte (G. Maetzke), p. 323