RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE (G. Maetzke), p. 337