S. Bastianelli – I Castronovani (Tav. XLIX), p. 447