Simonetta Stopponi, Ricordo del prof. Filippo Magi, pp. ix-xii